La Fundació en Dades

435
Usuaris Residència Assistida per a Persones Grans
134
Usuari de Centre de Dia per a Persones Grans
105
Usuaris de Residència per a persones amb Discapacitat Intel·lectural
215
Persones Tutelades
4
Centres Residencials i Centre de Dia per a persones grans
2
Centres Residencials per a persones amb discapacitat
1
Casals
406
Empleats