La Fundació en Dades

435
Usuaris Residència Assistida per a Persones Grans
134
Usuari de Centre de Dia per a Persones Grans
105
Usuaris de Residència per a persones amb Discapacitat Intel·lectural
200
Persones Tutelades
9
Centres Residencials
1
Casals
529
Empleats