L’ENTITAT

Donar continuïtat, sentit i suport al projecte de vida de cada persona usuària.

Contribuir, mitjançant la nostra feina, a fer del món un lloc on TOTES les persones puguin desenvolupar-se en llibertat.

Respecte, humilitat, professionalitat, innovació i personalització són els valors en els quals fonamentem la nostra feina diària.