Hi ha persones que tenen modificada la capacitat d’obrar en determinats àmbits de la vida. Les acompanyem en el seu projecte de vida donant-los els suports que necessiten tot potenciant la seva autonomia.